OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Maklumat Terkini


Dimaklumkan bahawa latihan untuk peguam YBGK bagi tahun 2015 akan diadakan seperti berikut . Sila hubungi
Jeeva/Sumitra di 03-20780769 untuk pertanyaan lanjut.

1. Johor - 10 Oktober 2015
Part One - YBGK Administration
Part Two - Arrest, Remand, Bail and
Mitigation

2. Selangor - 24 & 25 Oktober
Part Three - Criminal Trial Advocacy

Reply Form

Undian

Setakat manakah anda berpuashati dengan maklumat yang terkandung dalam laman web Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan?
 

Pautan

Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan (YBGK) telah diperbadankan pada 25 Januari 2011 hasil keputusan yang dibuat di mesyuarat Jemaah Menteri pada 3 Mac 2010.

Cadangan penubuhan YBGK timbul semasa perjumpaan antara Perdana Menteri dengan Pengerusi dan anggota lain Majlis Peguam Malaysia pada 7 Januari 2010. Semasa perjumpaan itu, Perdana Menteri telah diberitahu bahawa dianggarkan 80% daripada mereka yang dibicarakan di mahkamah bagi kesalahan jenayah tidak mempunyai pewakilan guaman. Dengan pembentukan YBGK, mereka yang tidak mampu untuk membayar fi guaman akan diberikan bantuan guaman oleh YBGK. Peguam yang memberikan perkhidmatan guaman melalui YBGK akan menerima bayaran nominal sahaja memandangkan pemberian perkhidmatan guaman tersebut merupakan tanggungjawab sosial mereka. Bagi tujuan penubuhan YBGK, dana pelancaran RM5 juta diperlukan daripada Kerajaan.

 

 

 
Hakcipta © 2021 . Laman Web Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan.
Penafian :
Walaupun segala penelitian telah diambil dalam penyediaan maklumat dalam laman web portal ini; tiada warranti sama ada nyata atau tersirat diberikan oleh YBGK tentang kesempurnaan dan ketepatan maklumat yang diberi, dan YBGK tidak bertanggungjawab atas apa-apa kesilapan atau ketinggalan yang mungkin berlaku. YBGK tidak sekali-kali boleh dipertanggungkan atau dipertanggungjawabkan bagi apa jua kerugian, termasuk tanpa batasan, kerugian khusus, tidak langsung atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau kebergantungan maklumat yang terkandung dalamnya, sama ada melalui tindakan dalam kontrak atau tort atau selain daripadanya tidak kira bagaimana jua sekalipun.